7. AS FESTAS
 4 Vilagarcía
 4 O carril
 4 Vilaxoán
 4 ruta xacobea
 4 festas gastronómicas
 4 festas populares

 

postal 

 Vilagarcía

As festas son unha das mellores ocasións para comproba-lo carácter aberto e hospitalario dos vilagarciáns. Ademais da romaría de Santa Rita e das festas patronais de San Roque, o calendario de verán sinala moitas datas, correspondentes ás de cada parroquia ou barrio do municipio.

De feito, dende primeiros de xuño e ata finais de setembro é practicamente imposible encontrar unha fin de semana na que non se oian orquestras, gaitas e bombas de palenque, sen esquece-los actos relixiosos orixe das celebracións.

 
 i  Santa Rita
 i  San Roque