6. ONDE COMER
 4 comer en Vilagarcía
 4 restaurant./ marisq.
 4 asadores
 4 mesóns/casas comidas
 4 cociña italiana/pizzas
 4 cociña chinesa
 4 comida turca
 4 comida rápida
 4 comida a domicilio
 4 tapeo

 

postal 

 comer en Vilagarcía

A excelente calidade da materia prima, as receitas que saben extrae-lo mellor de cada producto sen desvirtua-la súa esencia, e unha cociña feita con cariño e dedicación son as bases da gastronomía vilagarciá. Agora ben, non todo é comida tradicional, xa que no faltan exemplos de locais especializados en comida italiana, chinesa, arxentina ou, simplemente, rápida.

A proposta que se presenta a continuación non pretende ser exhaustiva, senón simplemente servir de guía para quen se achegue a Vilagarcía e, por unha circunstancia ou outra, teña que escoller un lugar para comer.