11. PARA NON PERDERSE
 4 para non perderse
 4 urxencias
 4 farmacias
 4 taxis
 4 dependenc. municipais
 4 servic. administrativos
 4 medios de comunicación

 

postal 

 para non perderse en Vilagarcía

Como capital da comarca de Arousa e oitava cidade de Galicia, Vilagarcía posúe unha multitude de servicios que poderán resolver calquera necesidade do viaxeiro en todo momento. No seguinte listado, vostede poderá consulta-los teléfonos dos principais servicios que ofrece a cidade: hospital comarcal, comisaría de Policía e cuartel da Garda Civil, estacións do ferrocarril e de autobuses, farmacias, taxis, etcétera.